1273 Sözleşmeli Personelin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Alımı Yapacak!

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınarak yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 1273 sözleşmeli personel alımı yapacağını bildirdi.

Yayınlanma:
1273 Sözleşmeli Personelin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Alımı Yapacak!

Başvurular Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden geçerli bir puana sahip olmak şartı ile kabul edileceği resmi olarak açıklandı.

Başvurmanız İçin genel şartlar:

Adayların 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olması, görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmaması, seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olması, aranan nitelikleri taşıyor olması, 2021-2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olması, herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması, Başvuracak adayların durumunun 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin hükmüne uygun olması, herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olması, erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olması gerekmektedir.

devlet-su-isleri-genel-mudurlugu-sozlesmeli-1273-personel-alimi-yapacak-203902-20230109.jpg

Başvuruların Değerlendirilmesi Ve Sonuçları:

Kamu kurumunda sözleşmeli personel olarak işe alınma işlemi, "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 11.01.2023 - 23.01.2023 tarihleri arasında alınacak ve adaylar yalnızca ilan edilen pozisyonlardan birine başvuru yapabilecektir. Başvurular sadece online olarak kabul edilecektir. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilecektir. Başvuranların verdikleri bilgiler ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış veya yalan bilgi verilmesi halinde adayın başvurusu reddedilecektir. Adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlandığından emin olmalıdır. Başvuru işlemi süresi içinde hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen şartlara uygun olarak yapılması gerekmektedir. Başvuruda bulunan adaylar, ilgili belgeleri sisteme yüklemekle yükümlüdür. Başvuru işlemleri tamamlandığında, adaylar "işleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir..." ibaresi görmelidir. Adaylar, bu şartların dikkatli bir şekilde okunmasını önermektedir.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan sözleşmeli personel alımı işlemleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin B fıkrasına göre yapılacaktır. Verilen bilgiler ışığında, sözleşmeli personellerin çalışmalarıyla ilgili bilgiler 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ek'li "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre belirlenmiştir. Bu nedenle, başvuruların yapılması ve değerlendirilmesi işlemleri yukarıda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.

Yedek Kontejyan

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, yapılacak olan sözleşmeli personel alımı sıralamasında asil kazananların 2 katı kadar yedek aday belirleyecektir. Eğer asil kazananlar arasından müracaat eden olmaz veya aranan şartları taşımayanlar tespit edilirse, yedek kazananlar sırasıyla yerleştirilmek üzere seçilecektir.