16 Aralık Bakanlık Atama ve Görevden Alma Kararları Resmi Gazetede Yayımlandı


16 Aralık tarihli Resmi Gazete sayısında bazı bakanlıklara ait atama kararları yayımlandı.

Resmi Gazetenin 16 Aralık sayısında yayımlanan atama kararlarında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına ait atama kararları yayımlandı. İşte Resmi Gazetede yayımlanan ve yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe giren Bakanlık atamaları.

Çalışma ve Soya Güvenlik Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine, Personel Daire Başkanı Hamza Güneş’in atanması ilgili maddeler gereği uygun görülmüştür.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. Bekir Tüzel’in atanması ilgili maddeler gereği uygun görülmüştür.

Bakanlıkta Hukuk Müşaviri olarak görev yapan Doç Dr. Bayram Keskin’in başka bir göreve atanmak üzere görevinden alınması ilgili kanunlar gereği uygun görülmüştür.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Bayram’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınmasına karar verildi.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Ongun;’un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınmasına, yerine ise Bünyamin Bakır’ın atanmasına karar verildi.

Açık Bulunan Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Bakanlık Müşaviri Nihat Ismuk’un atanması ygun görülmüştür.

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Dr. Zafer Demircan’ın atanmasıı uygun görülmüştür.

Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde açıkta bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Muhammet Sefa Topuz’un atanması uygun görülmüştür.

Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde açıkta bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine Cengiz Erdem’in atanması uygun görülmüştür.

Türkiye Kömür İşletmesi Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Muammer Bulut’un atanması uygun görülmüştür.

Türkiye Kömür İşletmesi Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu ÜyeliğineMustafa Özdingiş’in atanması ygun görülmüştür.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürü Teymur Erol’un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınmasına karar verilmiştir.

Maliye Bakanlığı

Rize Defterdarı Nurettin Dirican’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınmasına karar veirldi.

5haber.com  | Ankara

Sosyal Medya’da 5HABER

Facebook | TwitterYoutube | İnstagram

Google News’te Abone Ol


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.