690 nolu KHK ile kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan değişikliklerin ayrıntıları


Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile kamuda .çok önemli değişiklikler yapıldı.

Göçmen kaçakçılığı suçlarının işlenmesinde kullanılan araçlara el konulması usulü yeniden düzenlenerek, belirli koşulların varlığında (toplam yolcu sayısının önemli sayıda göçmen olması, aynı suçun işlenmesinde kullanılması gibi) el koymanın önü açıldı.

Güvenlik korucularının ilgili primlerinin sigortalı ve işveren hissesinin tamamının valiliklerce ödenmesi hüküm altına alındı. Ayrıca, yapılan düzenleme ile güvenlik korucularının sosyal güvenlik sistemine alınması ve mevcut durumda sunulan aylık dışındaki diğer haklar açısından sigortalılar ile güvenlik korucuları arasında eşitlik sağlandı. Emeklilik ya da yaşlılık aylığı almakta iken güvenlik korucusu olarak görevlendirilmiş olan kişilerin aylıklarının güvenlik koruculuğu görevinden dolayı kesilmesinin de önüne geçildi.

Çarşı ve Mahalle Bekçilerine Kadro Tahsis Edildi

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının birliklerince talep edilen içme ve kullanma sularına ilişkin analizlerin Sağlık Bakanlığına bağlı laboratuvarlarda ücretsiz olarak yapılması sağlandı.

Daha önce düzenlenen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının gıda kontrol hizmetinin yapılması konusu KHK ile açıklık kazandı. Buna göre; Gıda, denetim ve kontrol hizmetleri, satın alma amaçlı yapılan denetim ve kontrol hizmetlerini kapsamayacağı; Denetim ve kontrollerde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili birimleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına yaptırım uygulanmayacağı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile bunların bağlılarına, bazı yükümlülüklerin (işletmelerin kayıt ve onayı) uygulanmayacağı açıkça yazıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının halihazırda devam eden yabancı ülkeler ile eğitim ve işbirliği faaliyetleri askeri eğitim işbirliği anlaşmalarının anlaşma takvimi sonuna kadar ahde vefa prensibi nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından devamı sağlandı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birliklerinin hâlihazırda konuşlu bulunduğu hizmet binaları, karakollar ve benzeri yerler için, TSK bünyesinden çıkmalarının sonucu olarak “askeri yasak bölge tanımı dışındaö kendiliğinden özel güvenlik bölgesi oluşturulmasına imkân sağlandı.

Bütçe kanunları ve diğer kanunlarla MSB ile TSK’ya tanınan mali muafiyet ve istisna hükümlerinin Jandarma Genel Komutanlığı hakkında da uygulanması sağlandı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik personeline sigortalılığın başlangıcı öğrencilikten başlatıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri zamanında var olan fiilî hizmet süresi zammı Jandarma ve Sahil Güvenlik personelinede tanıdı.

TSK zamanında var olan itibari hizmet süresi zammı (yıpranma) Jandarma ve Sahil Güvenlik personeline de tanıdı.

Terör örgütlerine üyelikten hakkında idari işlem yapılan veya adli soruşturma başlatılanların yurtdışına kaçmalarının önlenmesi amacıyla pasaportlarının iptal edilmesi öngörülmekteydi. Düzenlemeyle, nihai değerlendirmeye göre pasaportun iptalinin gerektiği kanaati hasıl olursa iptal edilecek.

İl İdaresi Kanununun 11’nci maddesinde yapılan değişiklikle, Jandarma Genel Komutanlığının Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinden ayrılarak genel kolluk kuvveti vasfına ve İçişleri Bakanlığına tamamen bağlanmasına uygun bir biçimde yer alması sağlandı.

Yurtdışında boşanan çiftler tenfiz tanıma davası açmadan Türkiye’de de boşanmış sayılacaklar.

5haber.com  |  Ankara

Sosyal Medya’da 5HABER

Facebook | TwitterYoutube | İnstagram

Google News’te Abone Ol


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.