Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avukat, Mühendis ve Mimar alımı ilanı yayımladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan son dakika ilanında, bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. İşte yayınlanan duyuru ve detaylar.

Yayınlanma:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avukat, Mühendis ve Mimar alımı ilanı yayımladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yapılan son dakika açıklamasında 28 personel alım yapılacağı belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2012/3945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar”a göre Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü sınav sonucuna göre aşağıda belirtilen şartlarda (7) Avukat, (17) Mühendis (4) Mimar olmak üzere toplam (28) adet sözleşmeli personel alınacaktır."

Başvuru Şartları

# Türk vatandaşı olmak,

# 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde yer alan şartlara haiz olmak,

# Sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,

# Başvuruların yapıldığı tarihin son günü itibariyle 4’lük sistemde en az 2,50 ve üzeri lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak. (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.) Diploma derecesi 2,50 ve üzeri olan adayların belgeleri incelenerek başvuru niteliklerini taşıyan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.

# Son başvuru günü itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.

Başvur Şekli ve İstenen Evraklar

Başvurular 11-22 Mayıs tarihleri arasında Bakanlık internet sayfasından (http://www.csb.gov.tr) elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuru sayfasına, aşağıda yer alan belgeler eklenecektir. Adaylar sadece tek pozisyon için başvuru yapabilirler. Birden fazla başvuruda tüm başvurular geçersiz sayılır.

# Personel Alımı Başvuru Formunu,

# Beyan Belgesini,

# Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

# Özgeçmiş (CV),

# Avukat adaylar için Avukatlık Ruhsatname örneği,

# Diploma Örneği

Detaylar ve özel şartlar için TIKLAYIN

5haber.com  | Ankara