DHMİ Genel Müdürlüğü KPSS 70 puan şartı ile 126 personel alımı yapıyor

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamada personel alımı yapılacağı belirtildi.

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan personel alım duyurusunda KPSSP3’den en az 70 puan alanlar arasından toplamda 126 personel alımı yapılacağı belirtildi. İşte yayımlanan personel alım ilanının detayları.

Alım Yapılacak Pozisyonlar

# Asistan Hava Trafik Kontrolörü: 26 adet.
# Stajyer Hava Trafik Kontrolörü: 100 adet.

Başvuru Şartları

Asistan

# T.C. vatandaşı olmak,

# 4 yıllık fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak

# Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak,

# ICÂO ANNEX’l kriterlerine uygun “Hava Trafik Kontrolörü olur” ibareli sağlık raporu almak,

# İlan edilen KPSSP3 puan türünden 70 ve daha üzeri puan aldığını belgelemek,

# Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır ve yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)

# Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

# Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Stajyer

# T.C. vatandaşı olmak,

# 4 yıllık fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

# İlan edilen KPSSP3 puan türünden 70 ve daha üzeri puan aldığını belgelemek,

# Başvuru sırasında son beş yıl içerisinde, İngilizce dilinde YDS/e-YDS sınavından en az 70 puan almış olmak veya bu puana denk ÖSYM Başkanlığı tarafından 25.02.2016 tarihinde yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil belgesine sahip olmak. (22.05.2012 tarihinden sonraki belgeler geçerlidir.)

# Hava Trafik Kontrol Kursunun Başlayacağı 25/12/2017 tarihi itibariyle, 27 yaşından gün almamış olmak, (25/12/1991 ve sonrasında doğmuş olmak.)

# ICAO ANNEX’l kriterlerine uygun “Hava Trafik Kontrolörü olur” ibareli sağlık raporu almak,(aranan şartlar Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği’nde yazılı bulunmaktadır.)

# Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır ve yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)

# Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

# Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Başvuru Şekli ve Başvuru Esnasında İstenen Evraklar

İlana başvuru yapacak adaylar DHMİ Müdürlüklerinden veya Kuruluşun resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) temin edecekleri Aday Başvuru Formu, Adli Sicil Kaydı Beyanı ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu doldurarak, aşağıdaki belgelerle birlikte 22/05/2017-09/06/2017 tarihleri arasında DHMİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında olacak şekilde şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

# Yüksek Öğrenim diploması veya bitirme belgesinin fotokopisi,
# 4,5×6 ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf,
# KPSS sınav sonuç belgesinin çıktısı,
# Başvuru sırasında son beş yıl içerisinde, İngilizce dilinde YDS/e-YDS sınavından en az 70 puan almış olmak veya ÖSYM Başkanlığı tarafından 25.02.2016 tarihinde yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge. (22.05.2012 tarihinden sonraki belgeler geçerlidir.) (Sadece Aday Stajyer Hava Trafik
Kontrolörü için başvuranlar)
# Aday Başvuru Formu. (Ek-1)
# Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
# Adli Sicil Kaydı Beyanı (Ek-2)
# Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Ek-3) (Bilgisayar ortamında doldurulup renkli fotoğraf yapıştırılarak 3 nüsha halinde imzalı olarak gönderilecektir.) (Nüfus cüzdanı suretini onaylayan kısmı boş bırakılacaktır.)

5haber.com  | Ankara

Sosyal Medya'da 5HABER

Facebook | TwitterYoutube | İnstagram

Google News'te Abone Ol

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir