Erciyes Üniversitesi 113 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapıyor

Erciyes Üniversitesi tarafından Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan personel alım ilanında 113 sağlık personeli alımı yapılacağı bildirildi.

DPB üzerinden yayımlanan personel alım ilanında 1 Eczacı, 1 Diyetisyen, 1 Fizyoterapist,
102 Hemşire ve 8 Sağlık Teknikeri olmak üzere toplamda 113 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacağını duyurdu.

Başvuru Şartları

# 657 Sayılı kanunun 48. maddesindeki şartları taşıyor olmak,

# Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

# 2016 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3,Önlisans mezunları için KPSSP93 puanı esas alınacaktır.(Eczacılık pozisyonu hariç)

# 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.

# 7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü planlanan çalışma planları dâhilinde gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak.

#  5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

Başvuru Şekli

Başvurular 30 Haziran tarihine kadar Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığından temin edecekleri başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen yapılacaktır.  Posta ile yapılan başvurular kabul edilmez. Başvuru sonuçları ise 7 gün içinde üniversite hastanesi resmi sayfasından duyurulacaktır.

Başvuru Esnasında İstenen Evraklar

# Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi
# 2016 KPSS (B) sonuç belgesi
# Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
# Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi
# Fotoğraf (1) adet
# İş talep formu
# Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten belge: ( Başvuru kodu : 2, 5, 6, 7, 8 için geçerlidir)
1) En az 80 saat Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri eğitim sertifikası sahibi olmak.
2) Hemodiyaliz cihazları ve uygulaması konusunda deneyimli olmak ve belgelemek.
3) Endoskopi cihazları konusunda deneyimi olmak ve belgelemek.

5haber.com  | Ankara

Sosyal Medya'da 5HABER

Facebook | TwitterYoutube | İnstagram

Google News'te Abone Ol

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir