Haber Çevirisi Nedir?

Haber Çevirisi Nedir?

Basın yayın organları gazeteler ve dergiler gibi yazılı veya online şekildeki kitle yayın organlarına verilen isimdir. Habere ulaşmak istediğimizde tüm dünyada yerli ve yabancı ister basılı isterse online kaynaklar üzerinden olsun pek çok mecraya erişim artık son derece kolaylaşmıştır. Özellikle yabancı basın bültenlerini takip edebilmek için haber çevirileri yapılmaktadır.

Haber metinleri belli bir kitleye değil toplumun her kesimine hitap etme amacıyla yazılırlar. Paylaşılan bilgiler süreklilik arz etmektedir. Artık globalleşmeyle birlikte yerel haber-yabancı haber ayrımı neredeyse kalmamıştır.  Dünyada meydana gelen olaylar haber çevirisi sayesinde toplumun tüm kesimlerine ulaşabilmektedir. Yabancı bir dilde yayınlanmış bir haberin veya makalenin ülkemizde yayınlanabilmesi için Türkçe’ye veya Türkçe hazırlanmış bir haberin yurtdışına yayılabilmesi için mutlaka yabancı dillere çevrilmesi gerekir. İşte haber çevirisi bu amaçla yapılır ve büyük bir öneme sahiptir.

Haber Çevirisi Nasıl Yapılır?

 

Haber bültenlerinde veya gazetelerde yer alan yazıların her birinin ayrı bir konusu ve hedef kitlesi olduğundan çevirmenin görevi bunları doğru bir şekilde algılamak ve hedef dile gerekli mesajı doğru bir şekilde aktarmaktır. Çeviri sürecinde haber çevirisinde uzman bir çevirmen birçok farklı ifadeyle karşılaşmaktadır. Bu farklı ifadelerin sebebi her ülke bakımından farklılaşan kültürel, milli, dini, siyasi, coğrafi unsurlardır. Bu sebeple çevirmenini sadece haber diline değil gündeme dair gelişmeleri de yakından takip etmesi gerekmektedir.

Tüm dünyada meydana gelen olayları, savaşları, tabii afetleri, borsadaki iniş-çıkışları, olimpiyat oyunlarını ve özellikle son zamanlarda koronavirüs pandemi haberlerini takip etmek için haber kaynaklarına başvururuz. Ayrıca oyuncuların, sanatçıların hayatına dair magazin haberleri ve diğer etkinlikler de takip ettiğimiz gündemin içinde bulunuyor. Haber metinlerinin özel bir ifade türü, terminolojisi, basın organlarına has dili, özel dilbilgisi yapıları ve deyimsel ifadeler bulunmaktadır. Orijinal metinler böyleyken kaynak ve hedef metindeki dillere hâkim ve kültüre aşina olan çevirmenin haber çevirisini yaparken de bu özel yapılara dikkat etmesi gerekmektedir. Bu şekilde her kesimden okur için kolaylık ve keyifli bir okuma sağlanmış olacaktır.

Haber metinleri kısa olmakla birlikte son derece özenli bir şekilde tercüme edilmelidir. Çünkü bu metinlerin çevirisinde yapılacak en basit bir yanlış bile büyük politik krizlere yol açabilir.  Bu sebeple haber çevirisi konusunda çevirmenlerin tecrübesi ve özeni çok önemlidir. Bu alanda uzmanlık kazanmış çevirmenlere başvurulması her zaman için en doğru yol olacaktır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.