Etiket arşivi: ankara üniversitesi sağlık personeli alımı

Ankara Üniversitesi 100 sağlık personeli alımı yapıyor

Ankara Üniversitesi tarafından Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinde yayımlanan ilan ile 100 sağlık personeli alımı yapılacağı belirtildi.

Yayımlanan ilana göre Ankara Üniversitesi, lisans mezunu 93 hemşire, Ön Lisans mezunu 6 Tıbbi Görüntüleme Teknikeri ve Lisans mezunu 1 Diyetisyen olmak üzere toplamda 100 sağlık personeli alımı yapacak.

Başvuru Şartları

# 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

# 2016 KPSS (B) gurubu sınavına girmiş olmak.

# Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
# Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

# Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

Başvuru Şekli ve İstenen Evraklar

# Başvuru Formu
# 1 adet vesikalık fotoğraf, (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
# Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi,
# Nüfus cüzdanı fotokopisi,
# KPSS (B) grubu sonuç belgesi (internet çıktısı) ile,

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Tandoğan / ANKARA adresine 19 Haziran tarihine kadar şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Adayların posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.

5haber.com  | Ankara