Etiket arşivi: atama

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE ATAMALARI NE ZAMAN ?

2020 Eğitim Yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen adaylara duyurulan sözleşmeli öğretmen sözlü sınav tarihleri ve sözleşmeli öğretmen atamaları belli oldu. 2019 2020 eğitim yılı içerisinde toplam 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılacağı klavuzda bildirilmişti. Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav tarihleri 5-22 şubat tarihleri arasında yapılacaktır. Adayların sözlü sınava alınacağı sınav merkezleri 21 ocak 2020 tarihinde açıklanacaktır. Sözleşmeli öğretmen Sözlü Sınav Sonuçları 25 Şubat 2020 Tarihinde açıklanacaktır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ VE SONUÇLARI

Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri 9-13 mart 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 18 mart 2020 tarihinde adaylara açıklanacaktır.

Atamalarda sözlü sınav puanı eşliğinde KPSS puanıda dikkate alınır.Atamalar elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.Atama sonuçları bakanlığın http://personel.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine tebliğat yapılacaktır. Elektronik posta adreslerinin hatalı olması ,eksik veya aktif olmaması durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumludur.

Ataması yapılan sözleşmeli ögretmenlerden istenilen belgeler

Elektronik Başvuru Formunun onaylı örnegi,

son 6 ay içerisinde çekilmis vesikalık fotoğraf (6 adet)

Mal bildirimi (İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden temin edilecektir.

Adli sicil kaydını gösteren güncel tarihli bir belge

Pedagojik formasyon belgesi

Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durum olmadıgına dair tam teşekküllü bir hastahaneden alıcak saglık kurulu raporu.

Ataması yapılanlar istenilen belgeler ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaklardır.

16 Aralık Bakanlık Atama ve Görevden Alma Kararları Resmi Gazetede Yayımlandı

16 Aralık tarihli Resmi Gazete sayısında bazı bakanlıklara ait atama kararları yayımlandı.

Resmi Gazetenin 16 Aralık sayısında yayımlanan atama kararlarında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına ait atama kararları yayımlandı. İşte Resmi Gazetede yayımlanan ve yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe giren Bakanlık atamaları.

Çalışma ve Soya Güvenlik Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine, Personel Daire Başkanı Hamza Güneş’in atanması ilgili maddeler gereği uygun görülmüştür.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. Bekir Tüzel’in atanması ilgili maddeler gereği uygun görülmüştür.

Bakanlıkta Hukuk Müşaviri olarak görev yapan Doç Dr. Bayram Keskin’in başka bir göreve atanmak üzere görevinden alınması ilgili kanunlar gereği uygun görülmüştür.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Bayram’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınmasına karar verildi.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Ongun;’un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınmasına, yerine ise Bünyamin Bakır’ın atanmasına karar verildi.

Açık Bulunan Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Bakanlık Müşaviri Nihat Ismuk’un atanması ygun görülmüştür.

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Dr. Zafer Demircan’ın atanmasıı uygun görülmüştür.

Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde açıkta bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Muhammet Sefa Topuz’un atanması uygun görülmüştür.

Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde açıkta bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine Cengiz Erdem’in atanması uygun görülmüştür.

Türkiye Kömür İşletmesi Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Muammer Bulut’un atanması uygun görülmüştür.

Türkiye Kömür İşletmesi Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu ÜyeliğineMustafa Özdingiş’in atanması ygun görülmüştür.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürü Teymur Erol’un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınmasına karar verilmiştir.

Maliye Bakanlığı

Rize Defterdarı Nurettin Dirican’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınmasına karar veirldi.

5haber.com  | Ankara

Başbakanlık Müşavirliğine Atanan Doç Dr. Kudret Bülbül ve YTB Başkanlığına Atanan Mehmet Köse Kimdir?

3 Aralık tarihli Resmi Gazete sayısında Başbakanlık ve Başbakanlık Yardımcılığına ait atama kararları yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre yapılan iki atama aşağıdaki gibidir.

Başbakanlıktan;

Açıkta bulunan 1′ inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Doç. Dr. Kudret Bülbül’ ün atanması, ilgili maddeler ve kanunlar gereği uygun görülmüştür.

Kudret Bülbül Kimdir?

7 Ocak 1970 doğumlu Kudret Bülbül Konya’da dünyaya gelmiştir. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan Kudret Bülbül, Yüksek Lisans eğitimini de bu okulda yapmıştır. Doktorasını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamlayan Bülbül, 1995 yılında Londra’da 2000-2002 yıllarında da Kansas Üniversitesinde misafir Araştırmacı olarak görev yürütmüştür.

28 Şubat sürecinde mağdur edilmiş olan Bülbül, kendi üniversitesinde doçent unvanıyla araştırma görevlisi olarak görev yapmış, kadrosuna ancak YÖK Başkanı Erdoğan Teziç ve Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in görev sürelerinin bitmesinin ardından kavuşmuştur. Üniversitelerde başörtüsüne destek veren akademisyenler arasında yer alan Kudret Bülbül, bu düşüncesi nedeniyle basında yer bulmuş ve eleştirilere maruz kalmıştır.

Başbakan Yardımcılığından;

Açıkta bulunan 1 ‘inci derece kadrolu ve +7000 ek göstergeli Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğuna Mehmet Köse’ nin atanması ilgili mevzuat ve kanunlar gereği uygun görülmüştür.

Mehmet Köse ise Kudret Bülbül’ün Başkanlık yaptığı dönemde topluluğun başkan yardımcılığını yapmaktaydı.

Gündem haberlerinden ve son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için 5haber’i takipte kalın.

5haber.com  | Ankara

20 Ekim Tarihli Bakanlıklara Ait Atama Kararları Resmi Gazete’de

Bakanlıklara ait atama kararları 20 Ekim tarihli Resmi Gazete sayısında yayımlandı.

20 Ekim tarihli Resmi Gazete sayısının atama kararları bölümünde yayımlanan yazıya göre; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri ;Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına yönelik atama kararlarına yer verildi.

Atama Kararları

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Demirkol’un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınmasına ilgili maddeler ereği karar verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Edirne Tapu Kadastro Bölge Müdürü Mehmet Yıldırım’ın bir başka görece atanmak üzere bu görevinden alınmasına ve yerine Turan Gülten’in getirilmesine, ilgili maddeler gereğinde karar verilmiştir.

Ekonomi Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine Adnan Yıldırım’ın atanması, ilgili maddeler gereğinde uygun görülmüştür.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

GTHB Bakanlık Müşavirliğine Hayvancılık Genel Müdürü Mustafa Kayhan’ın atanması, ilgili maddeler gereği uygun görülmüştür.

Isparta İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cenk Şölen’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınmasına karar verildi.

Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Türkmen’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması uygun görülmüştür.

Kırklareli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hakan Keçeci’nin başka bir göreve atanması üzerine bu görevinden alınmasına karar verildi.

GTHB Bakanlık Müşavirliğine Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Mahmut Sami Gündüz’ün atanması kararı verilmiştir.

Erzincan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne Murat Şahin’in atanması kararı verilmiştir.

GTHB Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Münir Oğuz’un atanması, ilgili maddeler gereği uygun görülmüştür.

Artvin İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne Dursun Okur’un atanması, ilgili maddeler gereğince uygun görülmüştür.

Kırıkkale İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne Sırrı Yılmaz’ın atanması, ilgili kanunlar gereğince uygun görülmüştür.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Kerim Üstün atandı.

İçişleri Bakanlığı

Jandarma Genel Komutanlığı

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Diğer atama kararlarına ulaşmak için www.resmigazete.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

5haber.com  | Ankara