Etiket arşivi: işçi

İşçinin Sosyal ve Ekonomik Hayatını Bitiren Etmenler: Düşük Ücret, Zaman Baskısı ve Kıdem Tazminatı Sorunu

Metal İş Sendikası Başkanı tarafından yapılan son dakika açıklamasında işçilerin sıkıntıları dile getirildi. Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, işçilerde ev sahipliği oranının azaldığını ve borçlarını öderken zorlandıklarına dikkat çekerek, üyeleri arasında referandumda “hayır” eğiliminin ağır bastığını açıkladı.

Birleşik Metal-İş’in siyasetten uzaklaşmayacağını vurgulayan Serdaroğlu, “Siyaset işçi sınıfı ve sendikaları için ekmek gibi, su gibi haktır” dedi.

Serdaroğlu, çalışmalarını bilimi rehber alma ilkesiyle yürüten Birleşik Metal-İş Sendikası bünyesinde kurulan Sınıf Araştırmaları Merkezi’nde her ay, TÜİK verileri kullanarak, enflasyon verileri ve Açlık ve Yoksulluk Sınırı hesaplamaları yapılarak kamuoyu ile paylaşıldığını söyledi.

Metal İş İşçi Kültürü Bağlamında Önemli Çalışmalar Yürütüyor

Birleşik Metal-İş Sendikası’nın Türkiye’de sınıf oluşumu ve işçi kültürü bağlamında önemli çalışmalara imza attığını söyleyen Serdaroğlu, sendikanın son çalışması olan İşçinin Borçlanma Endeksi raporunun ilk bulgularını sundu:

“İşçilerin ekonomik açıdan ciddi sıkıntılar söz konusudur. Ev sahipliği oranı azalmış, borçlanma artmıştır. Kredi kartı borç döngüsüne giren işçilerin oranı yüzde 20’ler civarındadır. Sadece yüzde 14’lük bir kesim tasarruf yapabilmektedir. İşçilerin yarısı borçlarını ödemekte çok zorlanmaktadır. Borcu olmayan işçi oranı yüzde 14’te kalmaktadır. İşçiler en çok zaman baskısına maruz kalmakta ve en çok eklem ve kas sorunları yaşamaktadır. yüzde 48 işyerinde iş kazası geçirmiştir. Metal işçilerinin yüzde 70’i lise ve üzeri eğitimlidir. yüzde 8’i Gezi sürecine, yüzde 26’sı 15 Temmuz mitinglerine katılmıştır. Metal işçilerinin yüzde 72’si 15 Temmuz darbe girişimini CIA ve ABD destekli FETÖ darbesi olarak görmektedir. Referandum konusunda metal işçisinin yüzde 28’i Evet yüzde 47’si Hayır demektedir. Her dört işçiden biri ise kararsızdır. Kararsızları partilerin evet/hayır oranlarını dikkate alarak paylaştırırsak Evet yüzde 38, Hayır yüzde 62’dir. Görüldüğü gibi metal işçisi referandumda Hayır demektedir. Bu çalışmanın ilk bulgularını birazdan çalışmayı yapan hocamızla birlikte daha kapsamlı verilerle sizinle paylaşacağız.”

Zaman Baskısı ve Kıdem Tazminatı

Araştırmaya göre işçilerin yüzde 43’ü  zaman baskısı ve aşırı iş yükünden şikayet ederken, yüzde 54’ü kıdem tazminatının kaldırılmasını grev sebebi olarak görüyor.

Serdaroğlu, kapalı zarf usulü ile uygulanan çalışmanın 2016’nın son haftası ile 2017’nin ilk haftası içerisinde yapılan çalışmanın, Birleşik Metal-İş üyelerinin ekonomik ve sosyal durumları yanı sıra siyasal ve kültürel eğilimlerini de yansıttığını söyledi.

İş Güvencesi Yetersiz, Ücretler Düşük

Yeni bir liberal ideolojinin ürünü olan siyaset ile ekonomi arasındaki ilişkiyi görünmez kılmaya çalıştığını ancak, siyaset yapılmadan işçinin sorunlarının çözüleceğine inanmadıklarını söyleyen Serdaroğlu, “İşçi arkadaşlarımız açısından emeklilik yaşının yüksek olması temel bir sorun” dedi vekledi:

“İş güvencesinin yetersizliği temel bir mesele. Ücretlerin düşüklüğü temel bir mesele. İşsizlik öncelikli bir sorun. Kıdem tazminatının kaldırılması konusunda son derece hassaslar. Bunların hangisi siyasetin alanının dışındadır? Ücret meselesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği meselesi işyerine sığar mı? Örneğin metal sektöründe, çok uluslu şirketlerin egemenliğinde şekillenen bir sektörde, bu ülkenin işçileri greve çıkıyor. Grevler ‘milli güvenlik’ gerekçesi ile erteleniyor. Bu siyaset tasarrufunda olan bir mesele değil mi?”

Ortak Kimliğimiz Emekçi Olmamız

Siyasetin sadece gelir bölüşümünden pay alma konusu dışında serbest olduğunu söyleyen Serdaroğlu, “Bizim ortak kimliğimiz emekçi kimliğidir. Bu kimlik, çalışan kesimlerin en az yüzde 90’ının oluşturan, toplumun en önemli paydasında hepimizi birleştiren bir kimlik. Bizim çalışmamızda bu ortak paydayı gösteriyor. Bunu gösterdiği için birilerini rahatsız ediyor. Toplumun bu ezici çoğunluğu emekçi kimliği ile kendisini tanımladığı zaman, birileri gemileri o kadar kolay yüzdüremeyecek, kar oranlarında rekorlar kırılmayacak, sömürü bu kadar dizginsiz yaşanmayacak.

İşçi ve Sendika İçin Siyaset Bir Haktır

Siyaset işçi sınıfı ve sendikaları için ekmek gibi, su gibi haktır. Biz siyaset yapacağız, ekmeğimiz ve onurumuz için yapacağız. “Köleleştirmeye Dur!” demek için yapacağız. Bize sınıf siyaseti yapmayın diyenler siyaseti kimlik temelinde örgütlemeye çalışıyorlar.” dedi.

5haber.com  |   Ankara
DHA

İş Kanununda Haftada 45 Saat Çalışması Gereken İşçiler Fazla Çalıştırılıyor (İşçilerin Yine Hakkı Yeniyor)

Türkiye genelinde çalışmakta olan 10 milyonun üzerinde işçinin en çok şikayetçi olduğu ve sorunun çözülmesi gereken konulardan biri de haftalık çalışma saatleri konusudur.

İş Kanununa göre çalışma saatleri belli olan işçi statüsündeki çalışanlar, genellikle bu saatlerin çok üzerinde çalışmaktadır. Peki bu sorun nasıl çözülür? İş Kanununa göre belirtilen çalışma saati kanunda belirtilen saatten fazla çalışan, ancak ücreti bu kanunlara tabi olarak alan işçiler, bu durumun çözülmesini istiyor.

İş Kanununa Göre Haftalık Çalışma Saatleri

İş Kanunu tarafından alınan çalışma süresi kararı, günlük olarak belirlenmekten ise haftalık belirleme tercihi uygulanmıştır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 63. maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresi 45 saattir. Bu sürenin haftanın çalışılan günlerine dağıtılmasını sağlayan iş yeri sahibi, bir işçiyi haftanın 6 günü çalıştırıyorsa bu süre günlük 7.5 saat olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu kanunun ülkemizde pekte uygulanmadığı gözler önünde. Ortalama olarak günde en az 8 saat çalışan işçiler (molalar hariç) haftalık yaklaşık olarak 60 saat çalışmakta ve artı bir ücret almamaktadır.

İşçilerden Tepkiler

Türkiye genelinde milyonlarca işçi bu çalışma süresinin çok üzerinde çalışmakta ve ücret olarak da herhangi bir mesai ücreti almamaktadır. Çoğu iş yeri, haftanın 6 günü boyunca işçileri günlük 10 saat çalıştırmaktadır. Bu konuda denetimlerin uygulanması ve buna riayet etmeyen iş yerlerine uyarıda bulunulması gerekmektedir.

İşçilerin Eli Kolu Bağlı

İş yerlerinde bu duruma tepki göstermek neredeyse işten atılma sebebi haline gelmiş durumda. İş yeri sahibinin çalışana bu sorun karşısında cevabı genel olarak şu cümle olmuştur: “Ben günde 10 saat çalışacak işçi bulurum”

Bu konuda asıl sorumluluğu yetkililerden daha çok işyeri sahiplerinin alması gerekiyor. Yasaya uymamak hem suç hemde haksız kazançtır.

5haber.com  | Ankara

Asgari Ücrete Yapılan Düşük Zam Sonrası İşçilere ve Yetkililere Soruyoruz?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün gerçekleşen son toplantısı ile 2017 yılı için geçerli olacak asgari ücret miktarını belirledi.

İşçi temsilcilerinin katılmadığı son toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, asgari ücretin 2017 yılı için Bin 404 TL’ye yükseltildiğini açıkladı.

Milyonlarca işçi ve aileleri tarafından sabırsızlıkla beklenen karar, beklenileni karşılamadı. İşçilerin istediği en az rakam olan bin 500 liranın altında gelen asgari ücret, ,işçilerin tüm umudunu yok etti. Türk-İş Sendikası ve DİSK tarafından ısrarla yüksek meblağlarda istenen asgari ücretin, sendikaların verdiği rakamın aksine çıkması, işçileri kara kara düşündürmeye başladı.

Geçim sıkıntısı ve ayın sonunu zor getirme derdine düşen işçiler, bir umutla asgari ücret görüşmeleri takip ediyordu. Açıklanan rakam açlık sınırının altında bir rakam olması nedeniyle evlerine ekmek götürme derdine giren işçileri 2017 yılında da yine geçim sıkıntısı bekliyor.

DİSK’ten Açıklama

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, asgari ücret açıklaması sonrası yazılı bir mesaj yayınladı. Beko mesajında, “Bu zam asgari ücretin yine asgari geçim düzeyinin, açlık sınırının altında kalması anlamına geliyor. Bu zam miktarı devletin kendi verileri ile de çelişiyor. TÜİK asgari ücret tespit komisyonuna sunmuş olduğu verilerde bir işçinin asgari geçim maliyetini 1669 TL olarak belirtmişti. Hükümet, işçilerin ve sendikaların taleplerini dikkate almadığı gibi, bir devlet kurumunun sunmuş olduğu verileri de dikkate almadı.” sözlerini söyledi.

Beko, yeni zam ile “asgari ücretin sefalet ücreti” olarak kalacağına dikkat çekerek, “Asgari ücret geçim ücreti olmalıdır. Asgari ücret işçinin ailesi de hesaba katılarak hesaplanmalıdır. Asgari ücret vergi dışı bırakılmalı ve net olarak ödenmelidir.” dedi.

Yetkililere Soruyoruz: İşçi Bin 404 Lira ile Nasıl Geçinecek?

Asgari ücretin bin 404 olarak açıklanması, işçiler adına tüm beklentileri suya düşürdü. Bizde işçiler adına yetkililere sesleniyoruz İŞÇİLER BİN 404 TL İLE AYIN SONUNU NASIL GETİRECEK?

İşçilere Soruyoruz

Bugün gerçekleşen asgari ücret tespit komisyonu görüşmelerine sendikalar ile işçi temsilcilerinin katılmamasını nasıl yorumluyorsunuz? Sizce sonuna kadar mücadele edemediler mi?

Taşeron işçi haberlerinden anında haberdar olmak için Facebook sayfamızı beğenebilir ve grubumuza üye olabilirsiniz.

Facebook Sayfası için TIKLAYIN

Facebook Grubu için TIKLAYIN

5haber.com  | Ankara

 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı Tarihi Belli Oldu

Yapılan son dakika açıklamasına göre 2017 yılı ilk dönemine ait asgari ücret miktarının belirlenmesi için düzenlenecek olan toplantının tarihi 6 Aralık olarak açıklandı.

İşçi, İşveren ve Hükumet temsilcilerinden oluşacak komisyon, 6 Aralıkta asgari ücretin tespiti için toplanacak ve toplantıda alınan karar sonrasında 2017 yılının ilk dönem asgari ücret miktarı belli olacak.

Türkiye genelinde çalışmakta olan yaklaşık olarak 6.5 milyon işiyi yakından ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri için tarihin verilmesinin ardından milyonlarca işçi, bu toplantıdan çıkacak olan kararı beklemeye başladı. Tabi görüşmelerin başlamasından önce sendikalar, bu yıl olaması gereken asgari ücret zammını konuşmaya başladı. Bu kapsamda ise, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi kesimini temsil edecek olan Türk-İş Sendikası, asgari ücretin bin 600 TL olması için diretecek.

Öte yandan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş) önümüzdeki yıl asgari ücretin bin 600 liraya yükseltilmesini isteğiyle ilgili olarak milli gelirine oranla, dünyada en yüksek asgari ücreti olan ülke olduğumuzu belirterek, “İstemenin sonu yok. Ekonominin realitelerini unutmamak lazım. Zeytini silkelerken dikkat etmek gerekiyor. Dalını, budağını kırmamak lazım ki seneye de zeytin verebilsin” dedi.

Mevcut Miktar Bin 300

2016 yılı ikinci döneminde asgari ücrete gelen zam sonrasında asgari ücret bin 300 TL’ye çıkartılmıştı. Milyonlarca işçi ise, son günlerde yaşanan ekonomik sıkıntı ve geçim derdi yüzünden asgari ücret zammının fazla olmasını istiyor.

Son dakika haberlerinden, gündem haberlerinden, ekonomi haberlerinden, asgari ücret haberlerinden, taşeron haberlerinden, gelişmelerden ve daha fazlasından haberdar olmak için 5haber’i takipte kalın.

5Haber.com  | Ankara