İçişleri Bakanlığından 81 İl Valisine Kamuda Tasarruf Genelgesi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine bir tasarruf genelgesi yollandı. Yollanan genelgede kamu kurumlarında tasarruf yapılmasını ve zorunlu olmadığı taktirde yurt dışı geçici görev yazılmamasını ön görüyor. İşte genelgenin içeriği

Yayınlanma:
İçişleri Bakanlığından 81 İl Valisine Kamuda Tasarruf Genelgesi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine bir genelge gönderildi. Gönderilen genelgede, kamuda tasarruf yapılması istendi. Genelgenin içeriğinde ise birim amirleri, zorunlu olmadığı taktirde personellere yurt dışı geçici görev, görev onayı ve teklifi hazırlamaması, onay teklifleri içeriğinde ve hazırlanacak bilgi notlarında geçici görevi zorunlu kılan konuların detayları ile birlikte açıklanması istendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından imzalanan ve 81 il valiliğine, valiliklerden kaymakamlık ile resmi kurumlara gönderilen genelgede, kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı harcamada tasarruf sağlanması amacıyla Başbakanlık tarafından, 18 Ocak 2007 tarihli Resmi Gazete'de 'Tasarruf Tedbirleri Genelgesi' yayımlandığı hatırlatıldı. Genelgede, şu açıklamalara yer verildi:

"Genelge doğrultusunda, Bakanlığıma bağlı birimlerin yaptığı harcamalarda tasarruf tedbirlerine azami derecede riayet edilmesi büyük önem taşımaktadır. Söz konusu Genelgenin Yurtdışı Geçici Görevlendirmeler başlıklı bölümde, görevlendirilmelerin zorunlu hallerde yapılması, görevin süresi ve görevli sayısının en az seviyede tutulması hüküm altına alınmıştır."

Bakanlık genelgesinde, bununla birlikte bazı birimlerce onaya sunulan yurt dışı görevlendirme tekliflerinde yukarıda ifade edilen ilkelere gerektiği şekilde dikkat edilmediğinin görüldüğü ifade edilerek, bundan sonra, yurtdışı görev onayları için yapılması gerekenler şöyle sıralandı:

"# Birim amirleri ve valilerce zorunluluk olmadıkça yurtdışı geçici görevlendirme teklif ve onayları hazırlanmayacaktır. Onay teklifleri içeriğinde ve hazırlanacak bilgi notlarında geçici görevi zorunlu kılan hususlar açıklanacaktır.

# Görevlendirme onaylarında personel sayısı asgari düzeyde tutulacaktır. Hangi personel tarafından ne tür görevlerin ifa edileceği net bir biçimde belirtilecektir.

# Yurtdışında geçilecek gün sayısı görevin ifası için gereken süreden daha uzun tutulmayacaktır.

# Onay işlemlerinin zaman alabileceği göz önünde bulundurularak, görevlendirme teklifleri en az bir hafta önceden makama imzaya sunulacaktır.

# Yukarıda iade edilen hususlarda birim amirleri ve valilerce gerek dikkat gösterilerek, kamu kaynaklarının israfına sebebiyet veren uygulamalardan kaçınılacaktır."

5haber.com  | Ankara

DHA