MEB 750 Engelli Öğretmen Alacak - İşte Başvuru şartları

Milli Eğitim Bakanlığı 750 engelli öğretmeni işe alacak. Başvuru şartları haberimizde.

Yayınlanma:
MEB 750 Engelli Öğretmen Alacak - İşte Başvuru şartları

Mlli Eğitim Bakanlığı 750 ögretmen alımı için duyuru yaptı. 2016 2018 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli seçme sınavına katılan adaylar için (EKPSS) Lisans Düzeyi katılan adaylar arasından EKPSS puanı yüksekliğine göre  Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer değiştirme  yönetmeliği hükümlerine göre

"Ek-1 Alan Bazlı Kontenjan Listesi"nde belirtilen alan ve kontenjanlarla sınırlı olmak üzere "Ek 2 Engelli ÖğretmenAtama Takvimi" nde belirtilen süre içerisinde başvurular alınarak 750 engelli öğretmen ataması yapılacaktır.

Başvuru şartları

1 Türk vatandaşı olmak

2 2016 veya 2018 yıllarında  yapılan Engelli Kamı personeli seçme sınavından EKPSS (Lisans Düzeyi ) 50 ve daha fazla üzeri puan almış olmak.

3 657 Sayılı Devlet memuru kanununun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

4 Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) İş birliği ile açılan Orta öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans veye Pedagojik formasyon proğramını ya da Pedagojik Formasyon Eğitim Serftifikası Proğramını başarı ile tamamlamış olmak.

5 Devlet memurluğundan veya Öğretmenlik mesleğinden Çıkarılmayı gerektiren ceza almamış olmak.

6 07/02/2014 tarihli 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Engelli Kamu personeli seçme sınavı ve Engelli Devlet memurluğuna Alınmaları hakkında Yönetmelik Hükümleri içeren EKPSS sonucuna göre bir kadroya yerleştşrilen adaylar bu duyuru kapsamında yapılacak yerleştirmelere aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanıyla yerleşemeyeceklerdir.

7 Öğretmenliğe atanıp görevine başlamamış olanlar başvuru tarihinin ile atama tarihinden itibaren 1 yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak.

8 Sağlık nedeniyle görevinden alınanlar hariç olmak üzere görevden ayrıldıkları tarih ile başvurunun son günü ile birlikte 3 yıllık bekleme süresini doldurmuş olmalıdırlar.

Başvuruda istenecek belgeler

1 Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı veya aslı , e devlet üzerinden çıkartılan diploma örneği,

2 Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanların, Yüksek öğretim Kurulu başkanlığınca verilen yüksek öğrenimin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yüksek öğretim proğramları ile denklik  olması

3 2016 2018 yıllarında yapılan EKPSS (Lisans Düzeyi) sonuç belgesi,

4 Engelli Sağlık Kurulu Raporunun aslı veya onaylı örneği belgeleri istenecektir.

5 Başvurularda aslı alınan belgelerin bir örneği  il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanarak teslim alınıp asılları adaylara geri verilecektir.

6Pedagojik formasyon proğramı / Pedagojik formasyon sertifikası İlköğretim sınıf Öğretmenliği yada İngilizce öğretmenlipi sertifikası proğramlardan birinin tamamladığına lişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

7 Adaylardan başvuru sırasında herhangi bir kamu kurumunda memur olarak  çalışıp çalışmadıklarına ilişkin belge istenmeyecektir.

8 Engelli Sağlık kurulu raporunun aslı veya onaylı örneği istenecektir.

Başvuru ve tercih

adaylar başvurularını   http://mebbis.meb.gov.tr adreslerinden girerek başvuru yapabileceklerdir.

Başvurular şahsen veya noter aracılığıyla vekalet verilen kişiler ile yapılacaktır.

mezuniyetleri birden fazla alana uyan adaylar sadece bir alana basvurabilecekler.

Başvuruları onaylatılmak üzere adaylarca bir İl/İlçe milli egitim müdürlüğü belirlenecektir

İl ilçe milli eğitim müdürlüklerince adayın verdiği belgeler kontrol edilip uygun olan başvurular sistem üzerinden onaylanacaktır.

Onaylanan elektronik başvuru formundan 3 adet çıktı alınarak aday ve ilğili birim amirince imzalanacak ve 2 tanesi adaya geri verilecek kalan 1 tane nüsha il/ilçe milli eğitim müdürlüğünde kalacaktır.