Müezzinoğlu kıdem tazminatının fona dönüşmesi hakkında ayrıntılı bilgi verdi