Sınav Duaları – Unutulan Bilgileri Hatırlatan Dua

TEOG sınavlarının başlaması ile birlikte binlerce aday sınav öncesi okunacak duaları araştırmaya başladı. İşte sınav esnasında ve öncesinde okunması gereken dualar.

# “Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr”

# “Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.”

# “Rabbi’şrah li Sadri ve yessir li emri,va’hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî.”

# “Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû.”

# “Senukriüke Fela Tensa” ANLAMI: “Sana okutacağız ve unutmayacaksın ”

Unutulanları Hatırlamaya Yardımcı Dua

“Ya men leccemel mütekebbirine bi licami azametihi selliim Sellim ya Hafız.” 70 defa okumak sınav esnasında unuttuklarınızı ve işinize yarayacak bilgileri hatırlamanıza yardımcı olacaktır.

En ucuz Maske

Ayrıca  “Rabbi-şrahli sadriy ve yessirlî emrî, vahlul ukdeten min lisanî yefkahü kavlî.” ayeti de zihninizi açar.

“Rabbi-şrahli sadriy ve yessirlî emrî, vahlul ukdeten min lisanî yefkahü kavlî.” ayetini 11 kere sınav esnasında okuyarsanız unuttuğunuz bilgileri hatırlamanıza yardımcı olur.

Amener Resulü Ayeti

Euzu billahi mineş şeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Amener resûlü bimâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih; lâ nuferriku beyne ahadin min rusulih. Ve kâlu, semi’na ve etâ’na, gufraneke rabbena ve ileykel masiyr.Lâ yukellifullahu nefsen illâ vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena lâ tuahizna innesiyna ev ahta’na. Rabbena ve lâ tahmil aleyna isran kemâ hameltehu alelleziyne min kablina. Rabbenâ ve lâ tuhammilna ma lâ tâkatelena bih. Va’fuanna, vagfirlena, verhamna. Ente mevlâna, fansurna alel kavmil kâfiriyn.

 5Haber.com  | Adana

Sosyal Medya'da 5HABER

Facebook | TwitterYoutube | İnstagram

Google News'te Abone Ol

En ucuz Maske

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir