Tercih Sonuçlarına Göre Üniversite Kayıtları Ne Zaman Yapılacak? Kayıt İçin İstenen Evraklar

ÖSYS sonuçlarına göre kayıtlar ne zaman yapılacak? Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Kayıt esnasında istenen evraklar nelerdir? İşte üniversite kayıtları hakkında bilgiler.

Yayınlanma:
Tercih Sonuçlarına Göre Üniversite Kayıtları Ne Zaman Yapılacak? Kayıt İçin İstenen Evraklar

LYS tercih sonuçlarının ardından üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Yerleştirme sonuçlarına göre kayıt işlemleri ne zaman yapılacak? ÖSYM LYS tercih sonuçlarına göre kayıt yapacak adaylar hangi evraklarla kayıt yapacak? İşte LYS tercih sonuçlarına göre yapılacak kayıt işlemleri hakkında bilgi.

Kayıt Esnasında İstenen Evraklar

# Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

# Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

# 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

# Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

# Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri.

ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dahil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

Kayıt ile İlgili Bilgiler

# Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

# Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

# Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

# Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

# Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.

# Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya

yetkilidir.

5haber.com  | Ankara