Etiket arşivi: memur alımı 2016

Yargıtay Başkanlığı En Az Lise Mezunu 95 Personel Alımı Başvuruları Başladı

Yargıtay Başkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan personel alım ilanı için başvurular alınmaya başlandı. 

Yargıtay resmi internet sitesi ve Devlet Personel Başkanlığında yayımlanan personel alım ilanına başvurular 21 Kasım tarihi itibariyle başladı.

Başvuru Şartları

Kadrolu Zabıt Katibi Başvurusu İçin

Başvuru genel şartlarının yanında Zabıt Katibi alımına başvuruda bulunacak olan adayların, meslek yüksekokulları ve ön lisans bölümlerinden bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olması veya başvuru tarihi itibariyle MEB’den onaylı en az 120 saatlik bilgisayar sertifikası olması isteniyor.

Sözleşmeli Şoför Alımı Başvurusu İçin

İlgili ilana başvuruda bulunacak olan adayların en az lise mezunu ve geçerli KPSS puanlarının en az 70 puan olması, E sınıfı ehliyet sahibi olması, başvurunun son tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmuş olmaması şartı aranmaktadır.

Kadrolu Hizmetli Alımı Başvurusu İçin

Yargıtay Başkanlığı kadrolu hizmetli alımına başvuruda bulunacak olan adayların en az lise mezunu olmaları ve geçerli KPSS puanlarının en az 70 olması gerekmektedir.

Başvuru Tarihi

Yargıtay Başkanlığı sözleşmeli ve kadrolu personel alımına başvuruda bulunacak olan adayların 21 25 Kasım tarihleri arasında başvurularını yapması gerekmektedir.

Başvuru Şekli

Başvurular artık elden evrak ve belge teslimi ile gerçekleşmeyecek. İlgili ilana başvuruda bulunacak olan adaylar, “” bağlantı adresi üzerinde bulunan bilgilerini tam ve eksiksiz doldurarak ilgili personel alımına başvurularını tamamlayabilir. Başvurular 25 Kasım saat 17.00′ da sona erecek.

5haber.com  | Ankara

Yargıtay Başkanlığı En Az Lise Mezunu Şoför Alımı İlanı

Yargıtay Başkanlığı tarafından resmi internet sitesinde yayımlanan ilan ile en az lise mezunu sözleşmeli şoför alımı yapılacağı belirtildi.

Yargıtay Başkanlığı resmi sitesinde ve Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitelerinde yayımlanan ilanlarda lisans düzeyinden 5, ön lisans düzeyinden 10 ve ortaöğretim düzeyinden 5 şoför alımı yapılacaktır.

Başvuru Şartları

Yayımlanan personel alımı ilanına başvuruda bulunacak olan adayların devlet memurları kanunun 48′ inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olması, askerlik hizmeti ile ilgisinin bulunmaması, askerlik çağına gelmemiş olması ve askerliğini yapmış ya da tecilli olması, başvuruların alınacağı son gün olan 25 Kasım 2016 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olması, Lisans ve önlisans mezunları için 2016-KPSS’ye girmiş olması, ortaöğretim mezunları için 2014- KPSS’ye girmiş olması ve geçerli olan KPSS’den en az 70 puan  ve üstü almış olması, E sınıfı ehliyeti olması şartları aranmaktadır.

Başvuru Şekli ve Tarihi

Yargıtay Başkanlığı sözleşmeli şoför alımına başvuralar 21-25 Kasım tarihleri arasında alınacak olup, başvurular Yargıtayın resmi interternet sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır. (Elden veya posta ile başvuru alınmayacaktır.)

Hatırlatma

İlgili ilana başvuruda bulunan adaylardan; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinde yer alan “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin müracaatı değerlendirmeye alınmayacaktır.

5haber.com  | Ankara