Tediye Ödemeleri Tarihi ve Detayları Belli Oldu (Taşeron İşçilere Ödeme Olacak)

Resmi Gazete’de yüz binlerce kamu işçisinin merakla beklediği ilave tediye ödemesinin ne zaman yapılacağına yer verildi.

6772 sayılı Kanun kapsamında olan kamu kurumlarında çalışan işçilere 2018 yılında yapılacak ilave tediye ödemesinin ilk yarısı olan 13 günlüğü 26 Ocak 2018 tarihinde ödemesi yapılacak.

Diğer yarısı olan 13 günlük ödeme ise 08 Haziran 2018 tarihinde yapılacaktır.

Resmi Gazete’de yayımlanan 6772 sayılı Kanuna göre ilave tediye ödemesinin zamanı Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir. İlave tediye ödemesi yılda toplam 56 günlük ücret üzerinden yapılmaktadır.

Ödemeler Nasıl Hesaplanır?

Tediye ödemeleri ile ilgili mevzuatta şu ifadelere yer verilmektedir:

6772 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde; “Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı İcra Vekilleri Heyetince tespit olunur. Aylık istihkakların hesabında fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete munzam tediyeler nazarı itibara alınmaz. Bu tediyelerden çeşitli işçi sigortalarının icab ettirdiği primler kesilmez ve bu paralar borç için haczedilemez.

Kanunun 3 üncü maddesinde de Bakanlar Kuruluna yetki verilmiş ve bu bir aylık (26 günlük) ödemeyi iki katına çıkarma yetkisi verilmiştir.

Mezkür ilave tediyeler, tediye tarihinde işçinin işinden ayrılmış olup olmadığına bakılmaksızın işçinin ilave tediyenin taallük ettiği yıl içinde o yerde veya aynı idare, teşekkül ve müesseseye ait muhtelif yerlerde geçmiş olan hizmetlerinin yekünu nispetinde ve son çalıştığı yerde ödenir. İşçinin bu tediyelere esas olacak çalışma süresinin hesaplanmasında iş veya hizmet akdinin devamı müddetine rastlıyan kanuni ve idari izinlerle hastalık izinleri, hafta tatili ve genel tatil günleri çalışılmış gibi hesaba katılır.

Taşeron İşçilerin Durumu

Çalışma bakanı Sarıeroğlu, bu tediye ödemeleri ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: Çalışanların kazanmış oldukları kıdemlerini bir kenara koymadık. Yıllık izinler vs. en son çalışmış oldukları şirketlerindeki kıdemleri dikkate alınacak. Maaş konusunda da biz mevcut maaşları ile birlikte geçişlerini sağlıyoruz. Ayrıca kamuya geçen işçilerimize 52 günlük ilave tediye ücret de eklenmiş olacak. Geçişi sağlanan işçilerin bulundukları yerde çalışacaklar. Tayin hakları olmayacak ve devamlılık esasına göre çalışacaklar.

Sosyal Medya'da 5HABER

Facebook | TwitterYoutube | İnstagram

Google News'te Abone Ol

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir