Etiket arşivi: polis akademisi

Polis Akademisi 3. Dönem 1000 Komiser Alımı Sınav Sonuçlarını Açıkladı

Polis Akademisinden bir son dakika açıklaması geldi. Akademi resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ilk derece amirlik sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

Polis Akademisinden

Emniyet Genel Müdürlüğünün amir ihtiyacını karşılamak amacıyla Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne Emniyet Mensubu adaylar arasından PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi için (950) erkek, (50) kadın aday olmak üzere toplamda (1000) öğrenci adayı alımı için yapılan sınav sonuçları açıklanmıştır.

Başarı sıralaması, adayların aldığı en yüksek puandan aşağı doğru yapıldı. Polis Amirleri Eğitimi Merkezinde (PAEM) eğitime alınacak meslek mensubu asıl adayların sayısına göre ilgili mevzuat uyarınca % 30 oranında yedek aday belirlendi.

Adaylar sınav sonuçlarını Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr/ internet sitesinden e-devlet şifrelerini girerek öğrenebilecekler. Bu açıklama, Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca adaylara tebliğ niteliğinde olup, sınav sonuçları hakkında ayrıca açıklama ve adayların kendilerine yazılı tebligat yapılmayacaktır.
3. Dönem  İlk Derece Amirlik Eğitimi takvimi, ileri tarihte Polis Akademisi Başkanlığı  resmi internet sitesinden yayımlanacaktır.

Saygı ile duyurulur.”

PA tarafından yayımlanan duyuru ve sınav sonucu için lütfen TIKLAYIN

5haber.com  | Ankara

Polis Akademisi 20. Dönem POMEM spor mülakatı duyurusu yayımladı

Son dakika açıklaması Polis Akademisi Başkanlığından geldi. Yapılan son dakika açıklamasında 20. dönem POMEM fiziki yeterlilik duyurusu parkuru duyurusu yapıldı.

Polis Akademisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 29 metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 72 metre uzunluğundaki parkurdan oluşmaktadır.

Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, fiziki yeterlilik sınavı komisyonu ve sınava katılan aday tarafından görülebilecek nitelikteki dijital fotoselli süreölçer ile yapılacaktır. Dijital fotosel cihazının başlama ve bitiş kısmındaki fotoseller arasındaki mesafe en az (3) üç metre genişlikte olacaktır.

Yapılacak hareketlerle ilgili olarak;

Öncelikle adaylara gruplar halinde fiziksel yeterlilik parkuru tanıtılır. Daha sonra komisyonca ismi okunan aday komisyona kimliğini vererek kendini tanıttıktan sonra parkurun başlama noktasına gelip ve kameraya doğru dönüp kendisini bir kez daha tanıtarak parkura doğru döner.

1) Aday “BAŞLA” komutu ile başlama çizgisini geçtiği anda süresi başlayacaktır. İlk etap olarak aday jimnastik sıçrama tahtası üzerinden 5 kez sağa, sola çift ayakla sıçrama hareketi yapacaktır. (Aday istediği taraftan sağdan veya soldan çift ayakla sıçrama hareketine başlayabilecektir.) Sıçrama tahtasının uzunluğu 2,5 metre, yüksekliği 40 cm, genişliği 20 cm ve sıçrama tahtasının yere basma ayakları 52 cm eninde olacaktır. Jimnastik sıçrama tahtası üzerinden her bir eksik sıçramanın ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir. (Tek ayakla yapılan sıçrama hareketi sıçrama olarak sayılmayacak ve 5 sıçrama hareketinden bir tanesini bile nizami olarak yapmayan aday bu istasyonu yapmamış sayılır ve diskalifiye edilerek elenir.)

2) Lastik içinden geçme etabında adaylar 6 adet lastik içerisinden tek ayakla (sağ ayak sağ lastik, sol ayak sol lastik) basarak geçecektir. Her bir lastik için, içerisine basmadan geçmemenin ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir. Lastiklerin iç genişliği 16 inch (40.64 cm) olacak, lastikler çapraz ve birbirine bağlı şekilde olacaktır.

3) Ağırlık taşıma etabında, erkek adaylar için 30 Kg (15×2) ağırlığındaki, kadın adaylar için 20 Kg (10×2) iki kum torbasını aralarında 12 metre mesafe bulunan iki dubanın dışından dolaşarak taşıyacak ve ağırlıkları taşımaya başladığı noktaya herhangi bir mesafeden atmayacak, aldığı noktaya bırakacaktır. (Ağırlıkları aldığı noktadaki dubanın arkasından dolaşmadan geriye dönerek istasyonu tamamlayıp ağırlıkları aldığı noktaya bırakmayan adaya ceza karşılığı olarak (1) bir saniye, ağırlıkları aldığı noktadaki dubanın arkasından ağırlıklarla dolaşmamasına (1) bir saniye, boş olarak dolaşmamasına da 1 (bir) saniye ilave edilecektir. Ayrıca aralarında 10 metre mesafe bulunan dubalardan ikincisinin arkasından dolaşarak tamamlamayan, herhangi bir mesafeden dönen ve yarım bırakan aday bu istasyonu tamamlamamış sayılır ve diskalifiye edilerek elenir. Ağırlıkları 10 metrelik mesafeyi tamamlayarak aldığı yere bırakan aday, dubanın içerisinden geçerek diğer istasyona geçmesi halinde bitirme süresine ceza karşılığı olarak (1) bir saniye ilave edilecektir. Dubalardan herhangi birini deviren adaya ceza karşılığı bitiş süresine (1) bir saniye ilave edilecektir.)

4) Sağlık topuna dokunma hareketinde adaylar iki nokta arasında yerde duran sağlık toplarından koşu istikametinde önce ikinci topa, sonra ilk topa ve tekrar ikinci topa dokunarak 3 kez dokunuş yapacaktır. Her bir eksik dokunma için ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir. (Sağlık topuna dokunma hareketinde aday önce en uzaktaki topa dokunarak sonra geçerken dokunmadığı ilk topa dokunacak ve sonra ilk dokunduğu topa tekrar dokunarak istasyonu tamamlayacaktır. Bu istasyonu bu şekilde yapmayan, önce birinci topa dokunan sonra ikinci topa dokunarak diğer istasyona geçen adayın ikinci topa dokunması bir dokunuş sayılacaktır. İlk topa dokunması sayılmayacak ve bu şekilde iki top arasındaki mesafeyi kat etmeyecek şekilde diğer istasyona geçen adayın bitirme süresine ceza karşılığı olarak (6) altı saniye ilave edilecektir.)

5) Takla hareketine gelirken aday dubanın dışından dolaşarak gelip, yer minderinde öne doğru (1) bir defa takla atacaktır. Takla hareketine gelirken dubanın dışından dolaşmayan, dubanın içerisinden geçen adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine (1) bir saniye ilave edilecektir. Dubayı deviren adaya ceza karşılığı bitiş süresine (1) bir saniye ilave edilecektir. (Takla hareketinde takla hareketini yapmayan veya hiç yapamayan aday diskalifiye edilerek elenecektir.)

6) Slalom koşu etabında 6 adet slalom çubuğu (çubuklar 1.5 metre yüksekliğinde olup, düz ve çapraz olarak 2.5 metre aralığında olacaktır) dışından dolaşılarak tamamlanır. Her bir eksik geçiş ve her bir devirip düşürdüğü çubuk için adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir. Slalom çubuklarının bir tanesinin bile etrafından nizami dolaşmayan veya direk geçen aday diskalifiye edilir.

7) Engel etabında 4 adet engel (üstten geçilecek engel yüksekliği 50 cm. ve alttan geçilecek engel yüksekliği 105 cm. olup engeller arasındaki mesafe 2 metredir) üstten-alttan, üstten-alttan olmak üzere geçilir ve koşarak bitiş noktası geçildiğinde parkur tamamlanmış olur. Engel etabında her bir eksik geçiş, engeli hatalı geçme, engelleri devirme ve düşürme için ceza karşılığı olarak bitiş süresine her hata için (2) iki saniye ilave edilecektir. Adayın bu etap sırasında engel çubuğunu düşürmesi yerinden çıkarması (engel çubuğunun bir tarafının bile yerinden çıkması) ceza süresi alma nedenidir. (Engel çubuklarının birbirlerine takılış yönü adayın geliş yönüne bakacak şekilde olacaktır. Ayrıca bu istasyondaki engellerin hiçbirini nizami geçemeyen aday diskalifiye edilerek elenir.)

8) Aday bitiş çizgisinden geçerken vücudunun herhangi bir uzvuyla dijital fotoselli kronometreyi durdurması halinde parkuru tamamlamış olur. (Dijital fotoselli kronometrenin herhangi bir nedenle durmaması, durdurulamaması halinde fiziki yeterlilik sınavı komisyonu tarafından adayın bitiş çizgisinden geçişi göz önüne alınarak bitiş süresi olarak kaydedilir, herhangi bir tereddütte düşülmesi halinde kamera kayıtları kontrol edilerek bitiş süresi tespit edilir ve bitiş süresi olarak yazılır.)

9) Parkur içerisinde herhangi bir istasyonu yapmayan veya yapamayan aday elenir.

10) Teknik bir arızanın dışında hiçbir adayın fiziksel yeterlilik parkuru sınavını tekrar yapmasına izin verilmeyecektir.

11) Fiziki yeterlilik sınavı parkurunda sınav esnasında oluşabilecek herhangi bir sorunda sınav komisyonu başkanı ve üyeleri komisyonda görevli üye beden eğitimi öğretim elamanın görüşünü alarak karara bağlar.

12) Adayların parkuru bitirme sürelerinde saliseler göz önüne alınmayacak yalnızca saniyeler baz alınarak bitirme süresi olarak yazılacaktır.

Polis Meslek Eğitim Merkezi aday değerlendirme ve seçme işlemlerinin bir aşaması olan fiziksel yeterlilik aşamasında polislik mesleğini icra edecek adayların denge, kondisyon, çeviklik, çabukluk ve esneklik açısından polislik mesleğine uygunluklarını ölçecek parkur, yukarıda belirtilen ebat ve etaplardan oluşturulmuştur. POMEM fiziksel yeterlilik parkuru ve zaman/puan cetveli oluşturulmuş ve ekte sunulan şablonda belirtilmiştir.

Adayların başarılı sayılabilmeleri için oluşturulan parkuru erkek adayların 48 saniyede, kadın adayların 53 saniyede tamamlamaları gerekmektedir. Fiziksel yeterlilik parkurunu 40 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan erkek adaylar, 45 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan kadın adaylar 100 tam puan alırlar. Fiziksel yeterlilik sınavı sonucunda 60 puanın altında alan adaylar yönetmelik gereği başarısız sayılırlar. Fiziksel yeterlilik sınavında 60 puanın altında alan adaylara “0” sıfır puan verilir. Fiziksel yeterlilik sınavı komisyonu başarısız adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verir ve başarısız adaylar mülakat sınavına geçemezler.

Not: Fiziksel yeterlilik sınavına girecek adaylar spor kıyafetlerini yanlarında getireceklerdir.”

5haber.com  | Ankara

PMYO 2 bin 500 polis alımı başvuruları sona eriyor (Başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?)

YGS’ye giren binlerce kişinin beklediği açıklama geçtiğimiz hafta Polis Akademisi tarafından geldi.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından geçtiğimiz hafta yayınlanan ilanda YGS’ye giren lise mezunları arasından 250’si kadın, 2 bin 250 erkek olmak üzere toplamda 2 bin 500 polis alımı yapılacağı belirtildi. Polis alımına başvuruların başlaması ile birlikte binlerce lise mezunu polis adayı internet üzerinden başvuru yaptı. Öte yandan başvurularını yapamayan adaylar da son başvuru tarihini araştırıyor.

Başvuru Tarihi

Polis Meslek Yüksek Okulu’na giriş sınavlarına başvuru yapacak adaylar için başvurular 8 Mayıs günü başlamıştı. 2 bin 500 polis adayı alımı için son başvuru tarihi ise 18 Mayıs olarak açıklandı. İlgili alıma başvurular e-devlet üzerinden ve Polis Akademisi üzerinden yapılabilecek.

Başvuru Şartları

2017 yılı PMYO sınavı için adaylarda aranacak şartlar; Lise ve dengi okul mezunu olmak veya lise 4. sınıfta okuyor olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, 01 Ekim 2017 tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış ve 31 Aralık 2017 tarihi itibari ile 26 yaşından gün almamış olmak, 2017 yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS-6) en az 260.000 ham taban puan almış olmak. (Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından YGS puan türlerinin herhangi birinden en az 150.000 ham taban puan almış olmak şartı aranacak.)

Başvuru Ücreti

Sınav başvuru ücreti olan 75.00 TL (Yetmiş beş Türk Lirası), 08 Mayıs 2017 günü saat 09:00’dan 18 Mayıs 2017 günü saat 17:00’a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2017 Yılı PMYO Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırılacaktır.

5haber.com  | Ankara

Lisans mezunu 10 bin polis alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

20. dönem POMEM 10 bin polis alımı başvuruları geçtiğimiz gün sona erdi. Başvuruların sona ermesi ile birlikte ilgili alıma başvuru yapan adayların en çok merak edilen konuların başında başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu oldu.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilk olarak 3-14 Nisan tarihleri arasında başvuruları alınan, daha sonra ise yeterli başvuru alınmadığı için 28 Nisan tarihine ertelenen başvuru tarihi geçtiğimiz ay sonunda tamamlandı. POMEM’ler için alımı yapılacak olan bin kadın, 9 bin erkek olmak üzere 10 bin polis alımı başvuruları saat 17.00 itibariyle sona erdi. Başvurular sona erdi peki başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru sonuçları ile ilgili Polis Akademisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

UYARI: Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezine gelirken adayların; cep telefonu, ses, görüntü, kayıt cihazı veya değişik benzeri elektronik eşya bulundurmaları yasaktır.”

10 bin polis alımı başvuru sonuçları ile ilgili bir tarih verilmedi. Ancak başvuru sonuçlarının kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

POMEM 10 bin polis alımı başvuru sonuçları açıklandığında haberdar olmak için 5haber.com adresini sosyal ağlar üzezrinden takipte kalın.

5haber.com  | Ankara

PÖH sözlü sınava itiraz nasıl olur? Sözlü sınav sonuçlarına tepkiler büyüyor

Geçtiğimiz gün açıklanan polis özel harekat alımı sözlü sınav sonuçlarına itirazlar devam ediyor.

Adeta yılan hikayesine dönen en az lise mezunu 10 bin özel harekat polisi alımı sözlü sınav sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı. Uzun bir süredir sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar, sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte özel harekat polisi olmaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için internet başına geçti.

Başvuruların en az lise mezunu olması ve askerlik ile sınav şartlarının kaldırılması nedeniyle 250 binden fazla kişi, özel harekat polisi olmak için başvuru yapmıştı. Fiziki yeterlilik sınavlarına giren adayların büyük çoğunluğu bu aşamada elenirken on binlerce aday, sözlü sınavlara girmeye hak kazandı.

Sözlü sınava giren ve sözlü sınavları gayet iyi geçen binlerce aday ise sınav sonuçlarının umutlu bir şekilde beklemeye başlamıştı. Ancak sonuçların açıklanması ile bu adaylar hüsrana uğradı. Sözlü sınav sonucuna şaşıran adaylar, başarılı sayılamam nedenlerini araştırmaya ve bu konuda tepkilerini dile getirmeye başladı. Bazı forum ve internet siteleri üzerinde kampanyalar başlatan adaylar, bu konuda seslerini duyurmak ve yapılan haksızlığın düzeltilmesini istiyor.

Mülakatlar Hakkında Açıklama Geldi mi?

Sözlü sınavların iptali hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Sözlü sınava itiraz etmek isteyen adaylar bu itirazlarını dilekçe yolu ile Polis Akademisi Başkanlığına iletebilirler. İtirazların çok sayıda olması durumun incelenmesine yardımcı olabilir. Aksi taktirde düşük sayıda itiraz, bunun göz ardı edilmesine neden olur.

Son dakika haberlerinden, polis haberlerinden haberdar olmak için 5haber.com adresini takipte kalın.

5haber.com  | Ankara

Son dakika! 10 bin polis özel harekat (PÖH) alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı

Polis akademisinden bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada PÖH sözlü sınav sonuçlarının açıklandığı belirtildi.

Özel Harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere 19. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencileri belirlemek üzere yapılan 19. Dönem POMEM Özel Harekat Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonucunda 10.000 erkek aday Polis Meslek Eğitim Merkezlerine planlanmıştır.

Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.

Tüm adaylara ilanen duyurulur.

E-Devlet kapısı şifreniz ile sınav sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Sınav sonucu için tıklayın

Son dakika haberlerinden, gündem haberlerinden, yerel haberlerden, memur haberlerinden ve daha fazlasından anında haberdar olmak için 5haber.com adresini takipte kalın.

5haber.com  | Ankara

1000 Komiser yardımcısı alımı yazılı sınav sonuçları açıklandı

Polis Akademisinden bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada PAEM ilk derece amirlik yazılı sınav sonuçlarının açıklanacağı duyuruldu.

Polis Akademisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Teşkilatımızın amir ihtiyacını karşılamak amacıyla, 16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans mezunu polis memurları, başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları arasından (950) erkek ve (50) bayan olmak üzere toplam (1000) personel Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne alınmak üzere İlk Derece Amirlik Eğitimi Yazılı Sınavı 22 Nisan 2017 Cumartesi günü (10) Bölge Merkezinde gerçekleştirilmiştir.

İlgili yönetmeliğin 16. maddesinin 5. fıkrasında “Yazılı sınavda yüz puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar” ve 17. maddesinin 3. fıkrasında “Yazılı sınav sonucuna göre; belirlenen başarı puanını aşmak koşuluyla, en yüksek puandan başlamak üzere bu gruba ayrılan PAEM öğrenci kontenjan sayısının on katı kadar aday başarılı sayılır. Puanların eşitliği halinde sınav konularına ilişkin 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirlenen sıraya göre doğru cevabı daha fazla olan aday başarılı sayılır. Eşitliğin yine bozulmaması halinde başarı listesinde son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da başarılı sayılır.” hükümleri doğrultusunda başarı listesi oluşturulmuştur. Fiziki Yeterlilik ve Mülakat/ Sözlü Sınav tarihleri ve aday sınav giriş belgeleri ileri tarihte Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinde (www.pa.edu.tr.) yayıblanacaktır.

Yazılı sınav sonuçlarına itiraz 08-10.05.2017 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne daha önce resmi Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinde (www.pa.edu.tr) yayınlanan takvim doğrultusunda yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.”

YAZILI SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

5haber.com  | Ankara

PAEM 1000 komiser yardımcısı alımı yazılı sınav sonucu açıklanıyor

Polis Akademisi Eğitim Merkezlerinde komiser yardımcısı adayı olarak yetiştirilmek üzere polis memurları arasından 50’si kadın 950’si erkek lisans mezunu toplamda 1000 komiser yardımcısı alımı için Nisan ayında yazılı sınav yapıldı. Yazılı sınavın yapılmasının ardından sınava giren binlerce komiser yardımcısı adayı, sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.

20 bine yakın lisans mezunu polis memurunun komiser yardımcısı olma adına girdiği PAEM sınavında adaylara 100 soru yönlendirildi. Ağırlıklı olarak mesleki bilgi, genel kültür şeklinde olan sorularda adaylar, fiziki yeterlilik testine kalabilmek için geçer not almaya çalıştı.

PAEM Yazılı Sınav Sonucu Ne Zaman Açıklanacak?

PAEM sınavlarına giren bayan ve erkek 20 bine yakın polis memuru sınavların açıklanmasını bekliyor.Bizde 5haber.com olarak PAEM sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi takipçilerimiz için araştırdık. Emniyet kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre PAEM sınav sonuçlarının 8 Mayıs Pazartesi günü açıklanması bekleniyor. PAEM sınavı sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Sınav sonuçları açıklandığı anda haberdar olmak için 5haber.com adresini takipte kalın.

Yazılı Sınav ve FYT’nin Ortalamaya Etkisi Düştü

Nisan ayı başında Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile PAEM sınavlarında puan değerlendirmesinde bazı değişiklikler yapıldı. Yapılan değişikliklerde yazılı ve fiziki yeterlilik testlerinin genel puana etkisi yüzde 25’e düşürülürken, sözlü sınavın etkisi yüzde 50’e çıkarıldı. Bu durum ise komiser yardımcısı adaylarının tepkisine neden oldu.

PAEM sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz haberdar olmak için 5haber.com adresini takipte kalın.

5haber.com  | Ankara

10 Bin Polis Alımı Başvuru Süresi Uzatıldı-Peki Başvuru Şartlarında Esnetilme Yapıldı mı?

Geçtiğimiz hafta Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan personel alım ilanında POMEM’lere 10 bin polis alımı yapılacağı belirtilmişti. İlanın yayınlanmasının ardından 3 Nisan tarihinde polis alımı için internet üzerinden başvurular başlamıştı. Alıma başvuruların bu akşam sona ermesi gerekiyordu ancak Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanda polis alımına başvuru süresinin uzatıldığı açıklandı.

Polis Akademisi tarafından yayımlanan duyuruda başvuruların uzatılması ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

“2017 yılı 20. Dönem POMEM ön başvuru işlemlerinin 03-14 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılacağı daha önce duyurulmuştur.

Ancak, ülkemizde yapılacak olan referandum oylaması nedeniyle oluşan hareketlilikten dolayı bazı adayların ön başvuru işlemlerini gerçekleştirememesi ve başvuru süresinin uzatılması ile ilgili olarak yoğun talep gelmesi nedeniyle 20. Dönem POMEM ön başvuru işlemleri 28 Nisan 2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

Tüm adaylara ilanen duyurulur.”

Bu duyuru sonrasında polis olmak isteyen adaylar, internet üzerinden başvurularını yapmaya devam etti.

Başvurular Neden Uzadı?

Geçtiğimiz gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir programda yaptığı konuşmasında 10 bin polis alımına başvuru sayısının az olduğunu belirtti. 10 bin kişilik polis alımına toplamda 15 bin kişinin başvurduğunu söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, nitelikli personel alımı için başvuruların artması gerektiğini sözlerine ekledi. Başvuruların uzatılmasının nedeni de başvuru sayısının düşük olması nedeniyle olduğu düşünülüyor.

Başvuru Şartları Esnetilecek mi?

Başvuru sayısının düşük olmasının önüne geçilmesi ve başvuru sayısının arttırılması için başvuru şartlarının esnetilmesi gerekmektedir. Buna yaş şartının esnetilmesi, KPSS taban puanının düşürülmesi ve eğitim düzeyinin ön lisans düzeyine indirilmesi gibi çözümler getirilebilir. Ancak bu konuda henüz Polis Akademisinden bir açıklama gelmedi. Açıklama gelir gelmez haberdar olmak için 5haber’i takipte kalın.

5haber.com  |  Ankara